Tutkimusprojekti osallistumisesta ja kommentoinnista kirjastojen verkkopalveluissa

DiscussãoFinnish Librarythingers

Aderi ao LibraryThing para poder publicar.

Tutkimusprojekti osallistumisesta ja kommentoinnista kirjastojen verkkopalveluissa

Este tópico está presentemente marcado como "adormecido"—a última mensagem tem mais de 90 dias. Pode acordar o tópico publicando uma resposta.

1ihuvila
Nov 21, 2017, 6:15am

Hei,

(Pahoittelut siitä, jos joku katsoo, että tämä on liian off-topic viesti)

Olen tekemässä tutkimusta osallistumisesta ja kommentoinnista, ja sen merkityksestä aktiivisille kirjastojen, museoiden ja arkistojen ylläpitämien verkkopalvelujen käyttäjille. Koska kommentointi juuri näissä palveluissa ei ole aivan yhtä suosittua kuin monissa muissa paikoissa, pohdin olisiko joku tässä ryhmässä kenties joskus harrastanut moista.

“Kommentoinniksi” tässä tutkimuksessa luetaan varsinaisten kommenttien lisäksi arvosteluiden kirjoittamisen sekä kaiken muun osallistumisen, jossa käyttäjä tuottaa tai jakaa verkkopalvelun sisältöön liittyvää uutta tietoa tai mielipiteitä palvelun sisällä.

Mahdollisia palveluita ovat esimerkiksi Finna, Kirjasampo, Helmet, eKirjasto, makupalat.fi, Kysy kirjastonhoitajalta, kirjastojen, arkistojen ja museoiden ylläpitämät blogit, wikit, Facebook, Instagram ja Flickr-tilit jne. mitään yksittäisiä palveluja pois rajaamatta.

Tavoitteena on ymmärtää kommenttien ja kommentoinnin merkitystä ja syitä miksi kommentteja kirjoitetaan. Tuloksia voidaan jatkossa hyödyntää verkkopalveluiden kehittämiseen, niiden toiminallisuuden parantamiseen ja kommenttien parempaan huomioimiseen palveluita ylläpitävien organisaatioiden toiminnassa.

Tutkimus on osa kansainvälistä norjalaisen Oslon ja Akershusin korkeakoulun (Høgskolen i Oslo och Akershus) koordinoimaa ALMPUB-projektia ja se toteutetaan yhdessä Uppsalan yliopiston ja Åbo Akademin Informaatiotutkimuksen oppiaineiden kanssa. Tämämn kyselytutkimuksen vastuullisena johtajana toimii allekirjoittanut.

Kyselyyn vastaaminen vie aikaa 5-10 minuuttia ja on täysin anonyymi. Tutkimuksen tulokset raportoidaan tieteellisissä julkaisuissa ja tulokset julkaistaan myös kaikille avoimesti verkossa. Yksittäisiä vastauksia käsitellään luottamuksellisesti ja anonyymisti. Materiaalia ei luovuteta kaupalliseen käyttöön. Anonymisoitu, toimitettu versio vastauksista tallennetaan Ruotsin tutkimusdata-arkistoon Göteborgin yliopistoon (Svensk Nationell Datatjänst).

Kysely löytyy osoitteesta https://survey.abo.fi/lomakkeet/9254/lomake.html ja ruotsiksi osoitteesta https://survey.abo.fi/lomakkeet/9254/lomake.html?rinnakkaislomake=ALMPUBcontrSv

Olisin aivan hurjan kiitollinen kaikesta, pienestäkin avusta.

terveisin,

Isto Huvila
Institutionen för ABM, Uppsalan yliopisto ja Informaatiotutkimus, Åbo Akademi