Página InicialGruposDiscussãoMaisZeitgeist
Pesquisar O Sítio Web
Este sítio web usa «cookies» para fornecer os seus serviços, para melhorar o desempenho, para analítica e (se não estiver autenticado) para publicidade. Ao usar o LibraryThing está a reconhecer que leu e compreende os nossos Termos de Serviço e Política de Privacidade. A sua utilização deste sítio e serviços está sujeita a essas políticas e termos.

Resultados dos Livros Google

Carregue numa fotografia para ir para os Livros Google.

The Three Musketeers por Alexandre Dumas
A carregar...

The Three Musketeers (original 1844; edição 2001)

por Alexandre Dumas

Séries: D'Artagnan Romances (1)

MembrosCríticasPopularidadeAvaliação médiaDiscussões / Menções
21,481253197 (4.06)3 / 954
Classic Literature. Fiction. HTML:

The Three Musketeers follows the young d'Artagnan in his quest to become a musketeer. He befriends the three musketeers Athos, Porthos and Aramis, whose motto is "all for one, one for all."

The novel is the first in Dumas' d'Artagnan Romances trilogy.

.… (mais)
Membro:Maxim2
Título:The Three Musketeers
Autores:Alexandre Dumas
Informação:Modern Library, Paperback, 625 pages
Coleções:A sua biblioteca
Avaliação:
Etiquetas:to-read

Informação Sobre a Obra

The Three Musketeers por Alexandre Dumas (1844)

My TBR (104)
A carregar...

Adira ao LibraryThing para descobrir se irá gostar deste livro.

» Ver também 954 menções

Inglês (213)  Holandês (8)  Espanhol (8)  Francês (4)  Italiano (3)  Catalão (3)  Alemão (3)  Português (Brasil) (2)  Dinamarquês (2)  Húngaro (1)  Sueco (1)  Hebraico (1)  Todas as línguas (249)
Mostrando 1-5 de 249 (seguinte | mostrar todos)
Grand story full of swashbuckling and derring-do, with memorable villains and flawed heroes. Dumas style is very readable, although he was paid by the line and perhaps it is too wordy for its own good sometimes.

As I read, I was impressed by how some of the actions of d'Artagnan and company are less that commendable. They are not as perfect as many cinematographic adaptations might make us think. They can be larger than life, they are loyal, brave and generous, but also too eager to kill or be killed for trivial matters of honor, they don't treat their servants that well, they can be vain, superficial and less than honest in certain dealings of the heart. In the beginning I thought that it was because of how long ago the book was written that some of the actions of the protagonists struck me as less than heroic. Later, however, I realized that this moral ambiguity was intended, and the book rose in my estimation because of that.

It has, of course, several moments that are forever engraved in the collective imagination of all who love adventure stories, scenes of enormous melodramatic intensity. ( )
  jcm790 | May 26, 2024 |
This is not my normal type of book to read, but I found a used a copy of it and figured its one I should know something about. And, its good. At times, over the top with annoying characters who really define the word "fops". However, as an adventure story, its fun. However, read as a satire of the French Culture, it shines. From immediately falling in love with a lady, to immediate sword duels on insult of a horse - the best books are those that can be read on multiple levels. ( )
  TheDivineOomba | May 4, 2024 |
Piacevole ma non entusiasmante. ( )
  permario | May 1, 2024 |
boringish ( )
  highlandcow | Mar 13, 2024 |
In het rijtje bekende titels dat de jongste maanden in mijn boekbesprekingen is gepasseerd, is De drie musketiers uiteraard geen vreemde eend in de bijt. In tegenstelling tot wat gold voor De postbode belt altijd tweemaal https://bjornroosebespreekt.blogspot.com/2024/03/de-postbode-belt-altijd-tweemaa... was ook de auteursnaam, Alexandre Dumas, me deze keer niet onbekend, en dat geldt wellicht ook wat u betreft. En zelfs al zou de naam u tot voor kort wél onbekend geweest zijn, dan is ze dat in ieder geval niet meer sinds mijn bespreking van De begraafplaats van Praag https://bjornroosebespreekt.blogspot.com/2024/03/de-begraafplaats-van-praag-umbe... van Umberto Eco: daarin legde ik namelijk uit dat er een verband was tussen dat boek en De drie musketiers, zijnde dat Alexandre Dumas, “zowel met zijn boeken als met zijn leven”, voorkomt in De begraafplaats van Praag.

Ik legde toen niet uit welk deel van zijn leven een rol speelde in het boek van Eco, maar dat was dus zijn engagement in het Risorgimento, het begin van de Italiaanse unificatie, en meer bepaald zijn vriendschap met Giuseppe Garibaldi, die zich onder meer uitte in het feit dat hij wapens voor zijn troepen kocht, naast hem Napels binnentrok, zijn memoires vertaalde, en benoemd werd tot directeur van de opgravingen in Pompeï en de Napolitaanse musea. Dumas hield dus wel van wat avontuur, het mag bijgevolg niet verwonderen dat hij een avonturenverhaal als De drie musketiers neerpende, al dateert dat dan van vele jaren vóór de Slag van Calatafimi. Een avonturenverhaal, inderdaad, maar dixit Cornelis Jan Kelk (de vertaler en inleider van dit boek) niét “alleen maar amusementslectuur (…) voor het vulgus”: “De opvatting dat dit lijvige boek van Dumas” slechts dát zou zijn, is “totaal verouderd. Zoiets kon alleen in het brein opkomen van esthetici, die bang zijn niet voor vol te worden aangezien wanneer ze zich door iets dat sterker is dan zij laten meeslepen. Zij wilden zich vóór alles niet door iemand laten beetnemen, maar het ontging hun dat ze daarmee van de kostbaarste menselijke eigenschap, de onbevangenheid afstand hadden gedaan. Onze tijd kent die vooroordelen niet, wij durven ook dat te bewonderen wat reeds door miljoenen bewonderd is.”

Wie daaruit afleidt dat Kelk een felle verdediger is van de auteur van wie hij het werk vertaald heeft, doet dat terecht. Meer nog, Kelk is simpelweg een aanbidder van Dumas, wat zich al laat zien in de eerste alinea van zijn Inleiding: “Alexandre Dumas, de schrijver van dit omvangrijke boek [zelfs minus de inleiding van Kelk nog steeds zeshonderdvijftig bladzijden, noot van mij], waarvan miljoenen genoten hebben, dat in alle talen is vertaald en dat volgens onze Louis Couperus de enige roman is die na honderd jaar nog gelezen zal worden, is een geheel op zichzelf staande figuur in de letterkunde. Hij is zowel een man van de pen geweest als een man van de daad en zijn gelijke laat zich nergens vinden. Zijn verschijning is ook alleen mogelijk geworden door een zeer bijzonder samengaan van historische omstandigheden.” Geef toe, na zó’n aanloop kan je alleen nog verdergaande idolatrie verwachten, zelfs al kan je toch moeilijk volhouden dat “een man (…) die niet tientallen, maar honderden romans schreef, waarvan sommige in veertien dagen of drie weken tijd, en daarnaast een even groot aantal toneelstukken” altijd werk van serieus niveau geleverd kan hebben.

Maar goed, laat ons zeggen dat 1844, het jaar waarin Les trois mousquetaires verscheen, een topjaar voor Dumas was en dat hij behalve in de verhalen en novellen Histoire d’un mort. Invraisemblance, Une âme à Naitre, Bernard, Contes (met daarin onder andere Histoire d’un casse-noisette, Le Roi des taupes et sa fille, en La Bouillie de la comtesse Berthe), het toneelstuk Le Laird de Dumbiky, de historische vertelling Louis XIV et son siècle, de romans Les Frères corses, Fernande, Sylvandire, Cécile ou la Robe de noces, Gabriel Lambert, én het bijna even bekende De graaf van Monte-Cristo in dat jaar ook in De drie musketiers het beste van zichzelf wist te geven, dan is het toch nog altijd meer dan lichtelijk overdreven dít te schrijven: “(…) waar toch al altijd de relatie tussen de schrijver en zijn werk innig is, geldt dit in wel zeer hoge mate voor een man als Dumas, die zo intens in elke vezel leefde en weinig meer dan zijn eigen levenskracht bezat om er zijn werk mee te bezielen. Hij moest het immers vrijwel zonder studie, cultuur en geestelijk erfgoed stellen. Er is dan ook een opmerkelijke overeenstemming tussen de schrijver en zijn meestal goed geluimde en volbloedige helden, vooral in De drie musketiers. Men moet een schrijver vertaald hebben om goed te weten hoezeer hij meesleept en boeit, hoe hij zijn thema’s vasthoudt en doet doorklinken, hoe het ene moeiteloos uit het andere schijnt voort te vloeien, hoe de hoofdgedachte zich tot in de kleinste kleinigheden verwezenlijkt en het beeld van het geheel zich telkens vernieuwt en verscherpt. Nergens in dit grote werk, dat Dumas’ roem voor nog vele generaties, zo niet voor eeuwig, waarborgt, toont hij zich één ogenblik vermoeid of mat. Altijd is hij er volledig in met heel zijn bruisende, goed geluimde persoonlijkheid, gedreven door een feilloos instinct, dat hem thuis doet zijn in elke situatie, vertrouwd met elk onderdeel van de historie. Hij leeft zo intens het leven van zijn personen mee dat de lezers het gevoel hebben bij alles wat verteld wordt, aanwezig te zijn. Men heeft hem de koning van de dialoog genoemd en inderdaad, wie schreef ooit natuurlijker gesprekken: lakeien en vorsten, hertogen, kardinalen en een gewoon soldaat, een garen-en-bandhandelaar, een herbergier – met het grootste gemak weet hij zich in al die verschillende persoonlijkheden te verplaatsen. En toch, niets is moeilijker dan mensen uit een ver verleden zo te laten converseren dat het ongekunsteld klinkt, terwijl toch de illusie behouden blijft dat het mensen zijn uit een andere tijd. Kostumering, decor, alles is natuurlijk en aanvaardbaar. Geen moment hebben we bij Dumas het gevoel een verkleedpartij bij te wonen: een stuk uit de zeventiende eeuw door negentiende-eeuwers vertoond. De grote oefening van het toneelschrijven heeft op de stofbeheersing en de dialogen, lijkt me, haar heilzame uitwerking niet gemist. Een verhaal dat met zoveel levenslust en levenskracht is geschreven, laat zich dan ook niet vertalen als men niet in de ban van een soortgelijke vervoering verkeert. De vertaler moet zich voortgedreven voelen door de lust van de verteller, die er kennelijk zo tot eigen vermaak op los schreef. Het moet voor hem een feest zijn, en voor dit boek mag het een warm pleidooi heten dat dit werk voor mij, twintigste-eeuwer en innerlijk zo heel anders dan de schrijver toegerust, inderdaad doorlopend een plezier was!”

Goed voor Cornelis Jan Kelk, zou ik zeggen, en toegegeven: ondanks zijn lengte heeft het boek mij door de band genomen óók niet op de heupen gewerkt, of Dumas daar nu hulp bij kreeg van een soort mini Studio Vandersteen of niet, en of “het werken met nègres (betaalde krachten achter de schermen die voor hem schreven), wat heel gebruikelijk was voor Dumas” nu “aanleiding tot veel schandaal en kwaadsprekerij” gaf of niet. Ik kan daar perfect mee leven, al getuigt het (zoals bij Willy Vandersteen overigens) niet van grootheid die “nègres” voor je te laten zwoegen en hun naam zelfs niet te vernoemen (een boek is per slot van rekening een kunstwerk, geen product van de lopende band), wat minder het geval is voor het “recht voor zich uit (…) keuvelen” dat Dumas zich volgens Kelk als “enige auteur van romans (…) veroorloven kan” “omdat hij zo glashelder en zo trefzeker is als alleen een Galliër kan zijn”. Keuvelen is namelijk keuvelen, wie het ook doet, en het breekt het ritme van de actie. Zoals voor ‘Galliërs’ – Dumas was overigens zoon van een vader die half-Afrikaans was en een moeder die uit Picardië afkomstig was, waardoor “Galliër” een niet erg toepasselijke term wordt – hoofdstukken die alléén maar uit dialogen bestaan, misschien óók actie zijn, maar voor een minder ‘Gallisch’ aangelegde lezer niét. En ook dát is iets wat Dumas gepresteerd heeft, zo’n hoofdstukken in het boek steken. Wellicht omdat hij, zoals Kelk, ook van zichzelf vond dat hij zo goed was in dialogen. Iets wat ook niet kan ontkend worden, maar leidt tot een boek dat telkens weer vaart verliest, zelfs regelmatig bruusk stopt, zonder dat de dialogen overigens verder van invloed zijn op de actie en zonder dat ze, pakweg, zelfs maar in de buurt komen van de – middels de briefvorm vertraagde – dialoog in Choderlos de Laclos’ Les Liaisons dangereuses. De dialogen zullen op zich wel ‘kloppen’, aangepast zijn aan de personages, maar ze vormen net zomin een reden om dit boek te lezen als de al te vaak onderbroken actie. Al helemaal niet voor wie bijvoorbeeld de film The Three Musketeers uit 1993 zou gezien hebben, die trouwens wel héél ver van het boek afwijkt, of de versie uit 2011, die in datzelfde bedje ziek is: daarin werd de actie kennelijk als het enige behoudenswaardige gezien, maar dan wel een grotendeels ándere actie dan die in het boek.

Voor wie het boek alsnog wil lezen: verwacht dus niet hetzelfde verhaal als in de film en verwacht, ook als u de blabla-hoofdstukken zou overslaan, niet dat de actie een mooi treintje vormt. Dumas lijkt namelijk óók last te hebben gehad van snelheidswisselingen: de ene keer besteedt hij bladzijden lang aan dialogen die nergens heen gaan, de andere keer gaan personages van Londen naar Parijs (of omgekeerd) zonder dat daar een noemenswaardig spoor van te vinden is in het verhaal. Het doet me zo’n beetje denken aan de eerste stripverhalen van Alex: ‘dat en dat moet er nog allemaal in, maar ik heb geen tijd om het fatsoenlijk aan mekaar te lassen’. Met dat verschil dat die stripverhalen van Alex maar zestig bladzijden lang waren en geen zeshonderdvijftig. Met dat verschil ook dat er in Jacques Martins Alex nooit ook maar een béétje humor zat, terwijl die bij Dumas wél rijkelijk aanwezig is. Als D’Artagnan bijvoorbeeld snel van een steekwonde geneest, heet het: “Zonder twijfel dankzij de deugdelijkheid van de zigeunerzalf, en misschien ook door het feit dat er geen dokter bij kwam”. En als Jussac zich moet verdedigen tegen hem, dan schrijft Dumas: “(…) intussen pareerde [hij] met de zekerheid van een man die het grootste ontzag heeft voor zijn eigen opperhuid.” Wel ja, sta me toe een boekbespreking die op zijn best niet erg aanprijzend kan genoemd worden af te sluiten met de stelling dat de humor van de auteur dan toch aan de positieve kant van de balans moet genoteerd worden. Als dat en het feit dat kardinaal Richelieu in het boek mínder bad guy is dan in de films voor u een reden kan vormen om tóch aan dit boek te beginnen, dan zal ik u niet proberen tegen te houden. Noch met een degen, noch met een zwaard, al durft Kelk die wapens in zijn vertaling wel eens door mekaar te halen…

Björn Roose ( )
  Bjorn_Roose | Mar 6, 2024 |
Mostrando 1-5 de 249 (seguinte | mostrar todos)

» Adicionar outros autores (150 possíveis)

Nome do autorPapelTipo de autorObra?Estado
Dumas, Alexandreautor principaltodas as ediçõesconfirmado
Allen, Philip SchuylerTradutorautor secundárioalgumas ediçõesconfirmado
Aventi, GiuseppeTradutorautor secundárioalgumas ediçõesconfirmado
Baeza, JoseTradutorautor secundárioalgumas ediçõesconfirmado
Barrow, WilliamTradutorautor secundárioalgumas ediçõesconfirmado
Barthel, SvenTradutorautor secundárioalgumas ediçõesconfirmado
Beaucé, Jean-Adolpheautor secundárioalgumas ediçõesconfirmado
Blair, LowellTradutorautor secundárioalgumas ediçõesconfirmado
Blitt, BarryArtista da capaautor secundárioalgumas ediçõesconfirmado
Bräuning, HerbertÜbersetzerautor secundárioalgumas ediçõesconfirmado
BrugueraEditorautor secundárioalgumas ediçõesconfirmado
Canon, Raymond R.Tradutorautor secundárioalgumas ediçõesconfirmado
Charles, MiltonArtista da capaautor secundárioalgumas ediçõesconfirmado
Cooper, Barbara T.Introduçãoautor secundárioalgumas ediçõesconfirmado
Coward, DavidTradutorautor secundárioalgumas ediçõesconfirmado
Dark, SidneyIntroduçãoautor secundárioalgumas ediçõesconfirmado
Ellsworth, LawrenceTradutorautor secundárioalgumas ediçõesconfirmado
Espié, ChristelIlustradorautor secundárioalgumas ediçõesconfirmado
Gauld, TomArtista da capaautor secundárioalgumas ediçõesconfirmado
Gyllander, HugoTradutorautor secundárioalgumas ediçõesconfirmado
Hirvensalo, LauriTradutorautor secundárioalgumas ediçõesconfirmado
Hobson, WillTradutorautor secundárioalgumas ediçõesconfirmado
Hochman, EleanorTradutorautor secundárioalgumas ediçõesconfirmado
Kidd, TomIlustradorautor secundárioalgumas ediçõesconfirmado
Le Clercq, Jacques Georges ClemenceauTradutorautor secundárioalgumas ediçõesconfirmado
Lee, JasmineDesigner da capaautor secundárioalgumas ediçõesconfirmado
Legrand, EdyIlustradorautor secundárioalgumas ediçõesconfirmado
Leloir, MauriceIlustradorautor secundárioalgumas ediçõesconfirmado
Lord, Isabel ElyTradutorautor secundárioalgumas ediçõesconfirmado
Manganelli, GiorgioPrefácioautor secundárioalgumas ediçõesconfirmado
Molino, WalterIlustradorautor secundárioalgumas ediçõesconfirmado
Pevear, RichardTradutorautor secundárioalgumas ediçõesconfirmado
Price, NormanIlustradorautor secundárioalgumas ediçõesconfirmado
Robson, WilliamTradutorautor secundárioalgumas ediçõesconfirmado
Sigaux, GilbertEditorautor secundárioalgumas ediçõesconfirmado
Sudley, Arthur PaulTradutorautor secundárioalgumas ediçõesconfirmado
Tortonese, PaoloIntroduçãoautor secundárioalgumas ediçõesconfirmado
Vallely, Henry E.Ilustradorautor secundárioalgumas ediçõesconfirmado
Van Swearingen, E.C.Ilustradorautor secundárioalgumas ediçõesconfirmado
Wolter, ChristineNachwortautor secundárioalgumas ediçõesconfirmado
Zini, MarisaTradutorautor secundárioalgumas ediçõesconfirmado

Pertence a Série

Pertence à Série da Editora

Amstelboeken (16-17)

Está contido em

Contém

É recontada em

Tem a sequela (não de série)

Tem a adaptação

É resumida em

É parodiada em

Inspirada

Tem um comentário sobre o texto

Tem um guia de estudo para estudantes

Tem um guia para professores

Distinctions

Notable Lists

Tem de autenticar-se para poder editar dados do Conhecimento Comum.
Para mais ajuda veja a página de ajuda do Conhecimento Comum.
Título canónico
Informação do Conhecimento Comum em inglês. Edite para a localizar na sua língua.
Título original
Títulos alternativos
Informação do Conhecimento Comum em inglês. Edite para a localizar na sua língua.
Data da publicação original
Pessoas/Personagens
Informação do Conhecimento Comum em inglês. Edite para a localizar na sua língua.
Locais importantes
Informação do Conhecimento Comum em inglês. Edite para a localizar na sua língua.
Acontecimentos importantes
Informação do Conhecimento Comum em inglês. Edite para a localizar na sua língua.
Filmes relacionados
Informação do Conhecimento Comum em inglês. Edite para a localizar na sua língua.
Epígrafe
Dedicatória
Primeiras palavras
Informação do Conhecimento Comum em inglês. Edite para a localizar na sua língua.
On the first Monday of April 1625, the market town of Meung, the birthplace of the author of the Roman de la Rose, was in a wild state of excitement.
[Author's Preface] It is about a year ago, that in making researches in the Bibliotheque Nationale for my History of Louis the Fourteenth, I by chance met with the Memoirs of Monsieur d'Artagnan, printed by Peter the Red at Amsterdam – as the principal works of that period, when authors could not adhere to the truth without running the risk of the Bastile, generally were.
[Epilogue] La Rochelle, deprived of the assistance of the English fleet, and of the succour which had been promised by Buckingham, surrendered after a year's siege.
Citações
Informação do Conhecimento Comum em inglês. Edite para a localizar na sua língua.
Athos: Well, D'Artagnan, if he doesn't come, it will be because of some delay. He may have tumbled off his horse or fallen on some slippery deck or ridden so fast against the wind that he is ill with a fever. Let us allow for the unforseen, gentlemen, since all is a gamble and life is a chaplet of minor miseries which, bead by bead, your philosopher tells with a smile. Be philosophers as I am, friends; sit down here and let us drink.
D'Artagnan's father: A gentleman makes his way by his courage; by his courage alone! Whosoever trembles but for a second has perhaps lost the bait which fortune held out to him in precisely that second.
Últimas palavras
Informação do Conhecimento Comum em inglês. Edite para a localizar na sua língua.
(Carregue para mostrar. Atenção: Pode conter revelações sobre o enredo.)
(Carregue para mostrar. Atenção: Pode conter revelações sobre o enredo.)
(Carregue para mostrar. Atenção: Pode conter revelações sobre o enredo.)
Nota de desambiguação
Informação do Conhecimento Comum em inglês. Edite para a localizar na sua língua.
This is the main work for The Three Musketeers by Alexandre Dumas père. It should not be combined with any adaptation, abridgement, etc.

This work has also been published (complete and unabridged) under the ISBN 1-55902-983-8 by Aerie Publications, which apparently decided to break the rules and publish multiple classics under the same ISBN.
Editores da Editora
Informação do Conhecimento Comum em inglês. Edite para a localizar na sua língua.
Autores de citações elogiosas (normalmente na contracapa do livro)
Informação do Conhecimento Comum em inglês. Edite para a localizar na sua língua.
Língua original
Informação do Conhecimento Comum em inglês. Edite para a localizar na sua língua.
DDC/MDS canónico
LCC Canónico

Referências a esta obra em recursos externos.

Wikipédia em inglês (3)

Classic Literature. Fiction. HTML:

The Three Musketeers follows the young d'Artagnan in his quest to become a musketeer. He befriends the three musketeers Athos, Porthos and Aramis, whose motto is "all for one, one for all."

The novel is the first in Dumas' d'Artagnan Romances trilogy.

.

Não foram encontradas descrições de bibliotecas.

Descrição do livro
Resumo Haiku

Current Discussions

The Three Musketeers DLE em Easton Press Collectors

Capas populares

Ligações Rápidas

Avaliação

Média: (4.06)
0.5 2
1 29
1.5 5
2 120
2.5 17
3 635
3.5 148
4 1300
4.5 142
5 1222

É você?

Torne-se num Autor LibraryThing.

 

Acerca | Contacto | LibraryThing.com | Privacidade/Termos | Ajuda/Perguntas Frequentes | Blogue | Loja | APIs | TinyCat | Bibliotecas Legadas | Primeiros Críticos | Conhecimento Comum | 206,936,774 livros! | Barra de topo: Sempre visível